HomeOver Ton WulfertProfielContactFavoriete links
Home

“Een kritische houding is niet hetzelfde als een negatieve houding."


'Ja maar' als nieuw taboe.

Een antwoord dat begint met 'Ja maar' kan tegenwoordig niet meer. 'Ja-maar' is zelfs geregistreerd als merknaam van “een filosofie en trainingsmethode die … organisaties en individuen helpt de overgang te maken van een ja-maar naar een ja-en cultuur ...” (www.jamaar.nl). Wat is er echter mis aan een kritische of niet-volmondig-instemmende reactie op een veranderplan?

 

Het Tsjakka-adagium.

Het motto van organisatie-adviseurs en verandermanagers lijkt in veel gevallen “Volg mij blindelings, en doe dat met enthousiasme!” “Ja maar... ” wordt beschouwd als weerstand. Een medewerker die “ja maar ... “ zegt wordt aangepakt als negatief element dat de oh zo noodzakelijke verandering dwarsboomt. De voorganger verlangt een onvoorwaardelijke overgave. Gelooft hem en je zult wonderen aanschouwen …

 

'Ja maar' als waardevolle bijdrage aan elk veranderingsproces.

Door het bestrijden van de 'ja maars' gaat heel veel energie en nuttige informatie voor organisaties verloren. Ik ben er van overtuigd dat veranderingen succesvoller zijn en een groter rendement opleveren wanneer de ja maars juist worden aangemoedigd. Het zijn niet de jaknikkers die bepalen of een organisatie toekomst heeft, maar de medewerkers die het recht opeisen om zelf na te denken en de richting van de veranderingen mee te bepalen!